Informace o aktuálně probíhajícím programu Pražský voucher na inovační projekty najdete na oficiálních stránkách www.prazskyvoucher.cz.

Výzva Inovační vouchery v Praze 2014 skončila.

Tisková zpráva hl. m. Prahy ze dne 30. 5. 2017 k budoucím výzvám

IPR Praha v průběhu a po skončení výzev zpracoval jejich vyhodnocení, které je níže k dispozici ke stažení:

Výzva 2013:
Vyhodnocení dotazníkového šetření spojeného s podání žádostí o proplacení dotace - zpracováno z dat ke dni podání žádostí o proplacení dotace 30. 6. 2014

Výzva 2014:
Úvodní vyhodnocení - zpracováno z dat ke dni ukončení výzvy k předkládání žádostí o inovační voucher 31. 10. 2014
Vyhodnocení dotazníkového šetření spojeného s podání žádostí o proplacení dotace – zpracováno z dat ke dni podání žádostí o proplacení dotace 30. 9. 2015
Vyhodnocení dotazníkového šetření 2016 o efektech a úspěšnosti projektu – zpracováno z dotazníkového šetření uskutečněného na podzim 2016

Budoucí výzvy:
Vyhodnocení dotazníkového šetření „Budoucí výzvy typu inovační vouchery v Praze“ – zpracováno z dotazníkového šetření uskutečněného v květnu 2016

Cíl projektu

Inovační vouchery v Praze - výzva 2014 je projekt na podporu spolupráce podniků s pražskými výzkumnými organizacemi. Cílem je, aby firmy a výzkumné organizace navázaly kontakt a na základě úspěšného malého společného projektu rozvinuly vzájemnou spolupráci. Vouchery umožňují firmě plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu neumí zajistit vlastními silami. Vzájemná spolupráce proto přináší vysokou přidanou hodnotu, která může výrazně posílit konkurenceschopnost zúčastněných aktérů. Inovační vouchery pomáhají překonat nedůvěru ve vzájemnou spolupráci a otevírají firmám dveře do výzkumných organizací.

Inovační voucher

Inovační voucher je dotace v hodnotě až 200 000 Kč (kryje maximálně 70 % zakázky, zbytek kofinancuje žadatel). Tento voucher je určen inovativním firmám se sídlem na území hl. m. Prahy na nákup znalostí (služeb) od pražských výzkumných organizací. Je osvědčeným nástrojem transferu technologií. Žádost o inovační voucher představuje minimální administrativní zátěž.

Využití inovačního voucheru

Inovační voucher může firma použít na nákup služby od poskytovatele znalostí, která není běžně dostupná a posílí konkurenceschopnost firmy tak, že jí napomůže k inovaci výrobku, služby nebo procesu. Takovou službou může být například:

Na co nelze inovační voucher použít:

Jak požádat o inovační voucher

 1. Ověřte si, zda jste způsobilým žadatelem
 2. Vyberte si poskytovatele znalostí
 3. Domluvte se na společném projektu a získejte Nabídku poskytnutí znalosti
 4. Vyplňte a odešlete online formulář žádosti v termínu mezi 1. zářím a 31. říjnem 2014

Harmonogram ročníku 2014

Otevření výzvy pro podávání žádostí září a říjen 2014
Vyhodnocení projektů a losování listopad - prosinec 2014
Schválení vylosovaných projektů v Radě hl. m. Prahy leden 2015
Podpis smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru leden - únor 2015
Podpis smlouvy o dílo leden - květen 2015
Realizace spolupráce leden - září 2015

Organizace projektu

Organizace projektu Inovační vouchery
 1. Rámcová smlouva o spolupráci mezi hlavním garantem a poskytovateli znalostí
 2. Poptávka - nabídka poskytnutí znalostí (příloha žádosti o poskytnutí inovačního voucheru)
 3. Žádost o poskytnutí inovačního voucheru
 4. Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru (HMP a příjemce)
 5. Smlouva o dílo (příjemce a poskytovatel znalostí)
 6. Kopie smlouvy o dílo mezi příjemcem a poskytovatelem znalostí
 7. Realizace zakázky / poskytnutí know-how
 8. Platba za zakázku / poskytnutí know-how
 9. Žádost o proplacení dotace z prostředků HMP + dokumentace
 10. Proplacení voucheru (ex-post)
 11. Kontrolní část a vyhodnocení