Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat

informace o administraci (smlouvy, žádost o proplacení aj.):

Ing. Soňa Petrželová
Oddělení strategie a podpory podnikání
Odbor evidence, správy a využití majetku
Magistrát hlavního města Prahy
Tel: 236 002 866
e-mail: Sona.Petrzelova@praha.eu


obecné informace o programu:

Ing. Jakub Pechlát
Kancelář inovační politiky
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
tel. 236 005 677
e-mail: vouchery@ipr.praha.eu