Katalog poskytovatelů znalostí

Poskytovatelé znalostí v roce 2014

Zde jsou k dispozici nabídkové listy všech poskytovatelů znalostí, kteří jsou zapojeni do projektu, tj. mají podepsanou Rámcovou smlouvu o participaci na projektu Inovační vouchery v Praze s hlavním městem Prahou.

Poskytovatelem znalostí se mohou stát výzkumné organizace se sídlem na území hl. m. Prahy, schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků – viz seznam organizací (seznam obsahuje i organizace se sídlem mimo Prahu, které se letošní výzvy zúčastnit nemohou).

Jak se stát poskytovatelem znalostí?

Kontaktujte IPR Praha na adrese vouchery@ipr.praha.eu a informujte nás o svém zájmu stát se poskytovatelem znalostí v programu inovačních voucherů.

Budete požádáni o podpis Rámcové smlouvy o participaci na projektu Inovační vouchery v Praze a o vyplnění nabídkového listu, který představuje služby, které jste připraveni podnikům nabízet. Nabídkový list může být zhotoven v grafickém stylu vaší organizace nebo prostě jen vyplněním níže uvedeného vzoru, při dodržení všech uvedených položek.

Po podpisu Rámcové smlouvy o participaci na projektu Inovační vouchery v Praze a po dodání nabídkového listu budete připraveni se stát poskytovatelem znalostí a žadatelé si vaši organizaci budou moci zvolit ze seznamu v on-line žádosti o inovační voucher.

Nabídkový list poskytovatele znalostí (vzor)

Jak najít poskytovatele znalostí?

Oslovte výzkumnou organizaci, se kterou byste chtěli spolupracovat a zjistěte, zda se chystá zapojit do programu inovační vouchery. Pokud ano, domluvte se na spolupráci a nechte si od poskytovatele znalostí vystavit Nabídku poskytnutí znalosti. Pokud ne, odkažte je na naše webové stránky, kde zjistí, co musí pro zapojení do programu udělat, a začněte připravovat společný projekt.

Nevíte, na jakou výzkumnou organizaci se obrátit? Pro výběr vhodného poskytovatele zalistujte v níže přiloženém katalogu poskytovatelů znalostí, který zde postupně doplňujeme tak, jak nám přicházejí nabídkové listy od poskytovatelů znalostí, kteří s městem uzavřeli Rámcovou smlouvu o participaci na projektu Inovační vouchery v Praze.


Poskytovatelé znalostí